Yüksek Müşteri Memnuniyeti

SVG

Yükselen Müşteri Satış Oranları

İhtiyaçlarınıza Özel Dökümanlar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.1. Sözleşmenin devamında Jetteknoloji.com E-ticaret Sistemi kullanıcısı olan bahsi geçen kişi/kurum kısaca MÜŞTERİ olarak , Üretici ve Yer Sağlayıcı Firma Jetborsa Teknoloji Limited Şirketi (Merkez Şube: Alsancak Mah. Atatürk Cad. No: 398 Ofis: 302 Konak/İZMİR - Teknokent Şube: Mehmet Akfir Ersoy Üniversitesi MAKÜ Teknokent Ofis: 222 Merkez/BURDUR) ise kısaca JETTEKNOLOJİ.COM olarak anılacaktır.

1.2. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması
halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde
karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan
ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında
gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu
değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan
evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi
kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan JETTEKNOLOJİ.COM Elektronik Ticaret Sistemi isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün
bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve
satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile
birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini,
sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. JETTEKNOLOJİ.COM paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. KİRALAMA ESASLARI
3.1. JETTEKNOLOJİ.COM E-ticaret Sistemi belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir
yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce 15 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti
tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri
yaptığını beyan ve taahhüt eder.

3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi JETTEKNOLOJİ.COM 'dan müşterinin sipariş ödemesini yapmış olduğu ve resmi faturasının tarihi olup, toplam yazılım kiralama süresi (1) (bir) yıl'dır. Müşterinin kusurundan yada müşteriden kaynaklanan,
hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım
tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları
gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

3.3. Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce taraflarından birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama
sözleşmesi kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih
ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede
belirlenmiştir. Kiralama bedelinin yada yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından
ödenmemesi durumunda JETTEKNOLOJİ.COM sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder.

3.4. JETTEKNOLOJİ.COM, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi
bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ'ye ait veritabanında yer alan son siparişler, üye ve
ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) Gün içinde
müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri
güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikler JETTEKNOLOJİ.COM sistemden silinir. MÜŞTERİ
kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan
sistem çalışmaya devam eder.

3.5. MÜŞTERİ, JETTEKNOLOJİ.COM‘dan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun JETTEKNOLOJİ.COM ‘un önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İşbu madde'nin ihlali JETTEKNOLOJİ.COM'a sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.6. JETTEKNOLOJİ.COM, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin
JETTEKNOLOJİ.COM kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak JETTEKNOLOJİ.COM logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

3.7. JETTEKNOLOJİ.COM MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya
kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere
bırakabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan kişi veya
kurumların yüklendikleri hizmetleri yerine getirmemesinden veya eksik olarak yerine getirmesinden JETTEKNOLOJİ.COM
sorumlu tutulamaz.

4. GİZLİLİK İLKESİ
4.1. JETTEKNOLOJİ.COM, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek JETTEKNOLOJİ.COM gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

4.2. Yazılım kiralama hizmeti JETTEKNOLOJİ.COM’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde JETTEKNOLOJİ.COM dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı JETTEKNOLOJİ.COM kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendiside hiçbir şekilde alamaz.

4.3. Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini JETTEKNOLOJİ.COM kesinlikle
sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin
sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel
bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk JETTEKNOLOJİ.COM’un açık olarak (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin
alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) MÜŞTERİ’ye aittir.

4.4. JETTEKNOLOJİ.COM herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik
Protokolü) Altyapıları'nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı JETTEKNOLOJİ.COM E-Ticaret Sisteminde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. JETTEKNOLOJİ.COM tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden JETTEKNOLOJİ.COM sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan JETTEKNOLOJİ.COM sorumlu tutulamaz.

4.5. MÜŞTERİ ve JETTEKNOLOJİ.COM kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı
dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya
duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin
yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

4.6. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir
devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü
kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde
edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri,
grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve
öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de
sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM,
servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların
bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan
herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve
alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6. HUKUKİ ESASLAR
6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve
diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak
yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ
HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede
yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı
çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini
kabul ve taahhüt eder.

6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir.
MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini
etkilemez.

6.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk
Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer
ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa
değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki
düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.6. JETTEKNOLOJİ.COM Akılı E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden JETTEKNOLOJİ.COM sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, JETTEKNOLOJİ.COM E-ticaret sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda JETTEKNOLOJİ.COM un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

6.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, JETTEKNOLOJİ.COM’un her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye
ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada
gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın JETTEKNOLOJİ.COM tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge'nin (mahkeme ilamı vs.) JETTEKNOLOJİ.COM'a sunulması durumda içerik derhal yayına alınır.

6.8. Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan "Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de
JETTEKNOLOJİ.COM'un yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

6.9.MÜŞTERİ JETTEKNOLOJİ.COM E-ticaret Sistemine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve
dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak,
sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden
JETTEKNOLOJİ.COM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda JETTEKNOLOJİ.COM yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

6.10. MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve JETTEKNOLOJİ.COM aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) JETTEKNOLOJİ.COM E-Ticaret sistemi kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile JETTEKNOLOJİ.COM şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine JETTEKNOLOJİ.COM vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

6.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları
durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi
imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de JETTEKNOLOJİ.COM'a karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

6.12. MÜŞTERİ JETTEKNOLOJİ.COM E-ticaret Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), JETTEKNOLOJİ.COM kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi
müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti
miktarının tespiti hakları JETTEKNOLOJİ.COM ’ta iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

6.13.MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin
neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. JETTEKNOLOJİ.COM vermiş olduğu
hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri
güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan
doğrudan yada dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı
sabit olmadıkça) JETTEKNOLOJİ.COM sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle
JETTEKNOLOJİ.COM’un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

6.14. JETTEKNOLOJİ.COM teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen
kabul etmiştir. JETTEKNOLOJİ.COM bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden
kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde
bulunamaz.

6.15. JETTEKNOLOJİ.COM, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda
paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

6.16.Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi
kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı
veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle
JETTEKNOLOJİ.COM tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise JETTEKNOLOJİ.COM verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

7. KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ
JETTEKNOLOJİ.COM E-ticaret Sistemi kiralama bedeli olarak Jetteknoloji.com'da belirtilen güncel tutar ödenir. İlk yıldan sonraki her yılda JETTEKNOLOJİ.COM E-Ticaret paketi için her yıl enflasyon/tefe/tüfe oranında güncellenen ve yayınlanan güncel yenileme ücretini öder. Bir (1) yıllık hizmet uzatma bedeli'nin ödenmesi halinde hizmet uzatılır.(Takip eden yıllarda yenileme ücretlerinde yıllık enflasyon oranında artış yapılır) MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. 

8. JETTEKNOLOJİ.COM E-TİCARET PAKETİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ

A. E-Ticaret EKO Paket (EKO) temel teknik özelliği olarak Son kullanıcıya Havale ile, Kapıda ödeme ile Kredi Kartı Sanal
POS altyapıları ile satış sistemi, İçerik, Blog ve ürün yönetimi, Yönetim Paneli, Sipariş ve Kargo Yönetimi, Hediye Çeki ve Bazı Promosyon Özellikleri ve e-Fatura ile SMS Bildirim özelliklerini içermektedir. Ek ücetli olan bazı Pazaryeri ve Muhasebe Entegrasoynları ile Özel Tasarım ve Mobil Uygulama hizmetleri ücretleri karşılığında satın alınabilir.

B. E-Ticaret KOBİ Paket (PRO) temel teknik özelliği olarak Son kullanıcıya Havale ile, Kapıda ödeme ile Kredi Kartı SanalPOS altyapıları ile satış sistemi, İçerik, Blog ve ürün yönetimi, Yönetim Paneli, Sipariş ve Kargo Yönetimi, Hediye Çeki ve Bazı Promosyon Özellikleri, e-Fatura ile SMS Bildirim ve N11.com ile Needion.com Sipariş/Ürün API Entegrasyon özelliklerini içermektedir. Ek ücetli olan bazı Pazaryeri ve Muhasebe Entegrasoynları ile Özel Tasarım ve Mobil Uygulama hizmetleri ücretleri karşılığında satın alınabilir.

C. E-Ticaret PRO Paket (PRO) temel teknik özelliği olarak Son kullanıcıya Havale ile, Kapıda ödeme ile Kredi Kartı Sanal
POS altyapıları ile satış sistemi, İçerik, Blog ve ürün yönetimi, Yönetim Paneli, Sipariş ve Kargo Yönetimi, Hediye Çeki ve Bazı Promosyon Özellikleri, e-Fatura ile SMS Bildirim ve N11.com, Hepsiburada.com, Epttavm.com ve
Amazon.com.tr Sipariş/Ürün API Entegrasyon özelliklerini içermektedir. Ek ücetli olan bazı Pazaryeri ve Muhasebe
Entegrasoynları ile Özel Tasarım ve Mobil Uygulama hizmetleri ücretleri karşılığında satın alınabilir.

D. E-Ticaret VIP Paket (VIP) temel teknik özelliği olarak Son kullanıcıya Havale ile, Kapıda ödeme ile Kredi Kartı Sanal POS altyapıları ile satış sistemi, İçerik, Blog ve ürün yönetimi, Yönetim Paneli, Sipariş ve Kargo Yönetimi, B2B Bayi Modülü, Hediye Çeki ve Bazı Promosyon Özellikleri, e-Fatura ile SMS Bildirim ve N11.com, Hepsiburada.com, Epttavm.com ve Amazon.com.tr Sipariş/Ürün API Entegrasyon özelliklerini içermektedir. Ek ücetli olan bazı Pazaryeri ve Muhasebe Entegrasoynları ile Özel Tasarım ve Mobil Uygulama hizmetleri ücretleri karşılığında satın alınabilir.

E. E-Ticaret JET Paket (JET) temel teknik özelliği olarak Son kullanıcıya Havale ile, Kapıda ödeme ile Kredi Kartı Sanal POS altyapıları ile satış sistemi, İçerik, Blog ve ürün yönetimi, Yönetim Paneli, Sipariş ve Kargo Yönetimi, B2B Bayi Modülü, Özel Tasarım (tek seferlik), Android ve iOS Mobil Uygulamalar (tasarım değişmez, sabittir), Entegrasyon sağladığımız firmalara ait Muhasebe Yazılımı ile entegrasyon (tek seferlik), Hediye Çeki ve Bazı Promosyon Özellikleri, e-Fatura ile SMS Bildirim ve N11.com, Hepsiburada.com, Epttavm.com ve Amazon.com.tr Sipariş/Ürün API Entegrasyon özelliklerini içermektedir. Ek ücetli olan bazı Pazaryeri ve Muhasebe Entegrasoynları ile Özel Tasarım ve Mobil Uygulama hizmetleri ücretleri karşılığında satın alınabilir.

F. Sözleşmede yer almayan yeni paket ve paket içeriklerinin detaylarına MÜŞTERİ Jetteknoloji.com internet sitesindeki ilgili sayfalardan erişebilir, inceleyebilir ve sipariş oluşturmak doğrultusunda aldığı paketin özelliklerini kabul etmiş sayılır.

9. PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER
9.1 Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise JETTEKNOLOJİ.COM ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret JETTEKNOLOJİ.COM tarafından belirlenir, belirlenen bedel MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.

9.2. MÜŞTERİ entegrasyon hizmetini satın almak istediği TEDARİKÇİ firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca
MÜŞTERİ TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri JETTEKNOLOJİ.COM’a sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. JETTEKNOLOJİ.COM entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

9.3. JETTEKNOLOJİ.COM, Tedarikçi Firma'nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında
değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ'nin ve
JETTEKNOLOJİ.COM'un Sistemleri'nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan JETTEKNOLOJİ.COM sorumlu değildir.

9.4. JETTEKNOLOJİ.COM tarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ'nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle
JETTEKNOLOJİ.COM Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞYERİ'ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak JETTEKNOLOJİ.COM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9.5. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet
verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla)
değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ
değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 150 USD+KDV karşılamakla yükümlüdür.

9.6. MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün
ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve
ürünün niteliğine göre ,ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

10. ONAY VE YÜRÜRLÜK
Bu sözleşme MÜŞTERİNİN 3.1 maddesinde belirtilen koşulların oluşması ile birlikte, belirtilen tarihte yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Demomuzu incelemek ister misiniz?

Yazılımlarımıza ait demoyu incelemeye aşağıdaki formu doldurarak başlayabilirsiniz.

Demoyu İncele!
Yükleniyor...