Yüksek Müşteri Memnuniyeti

SVG

Yükselen Müşteri Satış Oranları

İhtiyaçlarınıza Özel Dökümanlar

2021 Güncel Asgari Ücret

Tarih: 06.01.2021 20:42

2021 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI  BELİRLENDİ

Asgari ücret tutarı 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere için aylık brüt 3.577,50;  aylık net  2.825,90 TL olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 TL artmış, % 21,56 oranında yükselmiş oldu.

2021 yılı aylık asgari ücretin ayrıntılı hesaplaması aşağıda yer aldığı gibidir:

1. ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ:

A) ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
 • Asgari Ücret: 3577,50 TL
 • SGK Primi (%14): 500,85 TL
 • İşsizlik Sigortası Primi (%1): 35,78 TL
 • Gelir Vergisi (%15): 187,82 TL
 • Asgari Geçim İndirimi: 268,31 TL
 • Damga Vergisi (%0,759): 27,15 TL
 • Kesintiler Toplamı: 751,60 TL
 • Net Asgari Ücret (**): 2825,90 TL
B) İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
 • Asgari Ücret: 3577,50 TL
 • SGK Primi (%15) (İşveren Payı) (***): 554,51 TL
 • İşveren İşsizlik Sigorta Primi (%2): 71,55 TL
 • İşverene Toplam Maliyet: 4203,56 TL
 
Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

Demomuzu incelemek ister misiniz?

Yazılımlarımıza ait demoyu incelemeye aşağıdaki formu doldurarak başlayabilirsiniz.

Demoyu İncele!
Yükleniyor...